Gå til forsiden
 
 
 

Brandkursus

I tilfælde af brand er det vigtigt, at personerne i nærheden er branden eller den tilskadekomne ved, hvordan de bedst stopper branden og yder den fornødne førstehjælp. Det er desuden vigtigt at vide, hvilke forholdsregler, der kan træffes for at undgå, at ildebranden overhovedet opstår.

Loteks instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og genoplivning med hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand – Sikringsteknisk Institut til undervisning i varmt arbejde.
 
Vi tilbyder kurser i elementær brandbekæmpelse, der har til formål at lære kursisten, hvordan man yder den bedste indsats til at slukke en ildebrand. Kurset veksler mellem teori og praksis. Lotek fører desuden kurser i varmt arbejde, hvor kurserne både kan målrettes varmt arbejde i fotbindelse med metalbearbejdning og varmt arbejde i forbindelse med tagdækning.

Læs mere om vores sortiment i brandkurser og brandslukningskurser i højre side. Ønsker du at høre mere om vores kursusprogram er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller email.

Brochurer

 
Kontakt


Lotek A/S, Tlf. +45 70 13 52 00


Sitemap