Gå til forsiden
 
 
 

Førstehjælpskursus

I tilfælde af persontilskadekomst er det vigtigt, at personerne i nærheden er ulykken eller den tilskadekomne ved, hvordan de bedst stopper ulykken og yder den fornødne førstehjælp.

Loteks instruktører er medlem af FSFI, Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører, og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen til undervisning i førstehjælp, genoplivning med hjertestarter og brandbekæmpelse. Instruktørerne er desuden certificeret af DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, til undervisning i varmt arbejde.
 
Lotek udfører mange forskellige typer af førstehjælpskurser, der alle er opdelt i moduler, så det er muligt at kombinere flere kurser til en samlet førstehjælpsuddannelse. Lotek udfører førstehjælpskurser og funktionsuddannelser i overensstemmelse med det indhold, som Dansk Førstehjælpsråd foreskriver og tilbyder desuden en række mere situationsspecifikke førstehjælpskurser. Hos Lotek kan du derfor få et kompetencegivende førstehjælpskursus, der samtidigt er skræddersyet til netop din virksomhed.

Læs mere om vores sortiment i førstehjælpskurser i højre side. Ønsker du at høre mere om vores førstehjælpskursusprogram er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller email.
 

Brochurer


Oversigt over kurser:


Tilvalgsuddannelser:

Funktionsuddannelser:

Opdateringsuddannelser:

Psykisk førstehjælp:
 
Kontakt


Lotek A/S, Tlf. +45 70 13 52 00, kursus@lotek.dk


Sitemap